Інформація
я маю право

Цілодобовий прийом звернень
Цілодобовий прийом звернень:
15-80
+380 (096) 447-22-00
+380 (619) 44-80-15
Стрічка наших новини на вашому сайтіRSS 2.0 Cтрічка новин

Мелітопольська міська рада
Адреса:

72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5

Телефон: +38 (0619) 44-01-62
Факс: +38 (0619) 42-00-66
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Виконавчий комітет
Мелітопольської міської ради
Адреса: 72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5
Телефон: +38 (0619) 42-13-58
Факс: +38 (06192) 6-34-70
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Оголошення
Згідно з розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22.04.2009 № 134 втратило чинність розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.09.2008 № 328 „Про декларування зміни оптово-відпускних цін на продовольчі товари.
Оголошення про оприлюднення
2 квітня 2009 року на нашому сайті у розділі «Регуляторна політика» буде опублікований аналіз регуляторного впливу та проект рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради «Про затвердження порядку пайової участі (внеску) замовників на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Мелітополя»
Продолжение материала
Роз’яснення щодо проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

         Управління державної служби Головного управління державної служби України в Запорізькій області надає  роз’яснення щодо проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

          1. Щодо прийняття на державну службу осіб, на період відсутності (відпустки) основного працівника.

           Відповідно до статті 1 Закону України «Про державну службу», державна служба в Україні - це професійна діяльність осіб, які займають посади в державних органах та їх апараті щодо практичного виконання завдань і функцій держави та одержують заробітну плату за рахунок державних коштів. Зазначеним Законом, зокрема, встановлено основні принципи прийняття осіб на державну службу та звільнення з неї.
             Згідно із частиною 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.  
          Прийняття осіб на посади державних службовців за цивільно-правовою угодою чи контрактом на період тимчасової відсутності основного працівника (хвороби, відпустки тощо) Законом України «Про державну службу» не передбачене.
            Разом з тим, специфічним видом відпустки є відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
          На період зазначеної відпуски, у порядку, встановленому статтею 4 Закону України «Про державну службу», на посади державних службовців можуть прийматися особи за строковим трудовим договором (на період відсутності основного працівника).
        Зазначені особи проходять конкурсний відбір або іншу процедуру, встановлену законодавством, приймають присягу державного службовця та їм присвоюються відповідні ранги у межах категорії посад.

            2. Щодо прийняття особи за строковим трудовим договором на період перебування у відпустці посадової особи місцевого самоврядування.

         Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» на час відсутності (відпустки) посадових осіб місцевого самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом). Тобто, при потребі виконання роботи тимчасово відсутньої посадової особи (довготермінове відсторонення від посади, хвороба, відпустка, тощо), на час її відсутності, за винятком відсутності основного працівника у зв’язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, може бути прийнята інша особа на умовах контракту (без конкурсу). 
           Особи, прийняті на роботу в органи місцевого самоврядування на умовах контракту, не набувають статусу посадових осіб місцевого самоврядування, вони не складають присяги, їм не присвоюються ранги посадових осіб місцевого самоврядування, а період роботи за контрактом не зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування.
         Водночас, прийняття осіб за строковим трудовим договором (контрактом) можливе лише у випадку тимчасової відсутності посадової особи місцевого самоврядування.
           Прийняття на вакантні посади (у тому числі на період відсутності основного працівника у зв’язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку) керівників відділів, управлінь, спеціалістів місцевих рад здійснюється шляхом призначення відповідно міським, селищним, сільським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.
          Таким чином, на період відсутності основного працівника у зв’язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, на займану ним посаду може бути прийнята інша особа шляхом призначення головою місцевої ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою діючим законодавством.  

Роз'яснення окремих питань проходження служби в органах місцевого самоврядування

Роз'яснення окремих питань проходження державної служби або служби в органах місцевого самоврядування

            Які особливості виплати грошової допомоги в розмірі 10 місячних посадових окладів посадовим особам місцевого самоврядування?

Така допомога виплачується особам, які відпрацювали на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, не менше 10 років. Тобто йдеться не про стаж служби, обчислений відповідно до чинного законодавства для виплати надбавки за вислугу років, а про періоди роботи на посадах, які віднесені до категорій посад державних службовців чи посадових осіб місцевого самоврядування. Наприклад, періоди роботи на посадах керівників, їхніх заступників, головних інженерів державних підприємств, установ і організацій (за певних умов); у партійних, профспілкових та комсомольських організаціях; наукова робота та військова служба зараховуються до стажу служби в органах місцевого самоврядування, але до стажу роботи, який дає право на одержання 10 місячних посадових окладів, не включається.


            Чи стосується наказ Головдержслужби від 31.10.03 N 122 "Про затвердження Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань" посадових осіб місцевого самоврядування?  

             Згідно з Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" дія Закону України "Про державну службу" поширюється на органи і посадових осіб місцевого самоврядування в частині, що не суперечить Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цьому Закону та іншим законам України, що регулюють діяльність місцевого самоврядування. Відповідно до пункту 3 Типового положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.01 N 1440, у період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання посадовими особами місцевого самоврядування покладених на них завдань та обов'язків у порядку, визначеному сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, обласної ради з урахуванням цього Типового положення та особливостей кожного органу місцевого самоврядування. Така оцінка проводиться безпосередньо керівниками відділів, управлінь та інших створюваних радами виконавчих органів, де працюють посадові особи місцевого самоврядування, під час підбиття підсумків роботи за рік. З урахуванням наведеного, на посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія наказу Головдержслужби від 31.10.03 N 122.  


           Чи повинна посадова особа місцевого самоврядування повертати в орган місцевого самоврядування виплачену їй матеріальну допомогу в розмірі 10 місячних посадових окладів при виході на пенсію зі зниженим пенсійним віком у разі повернення її на службу в органи місцевого самоврядування?  

Відповідно до статті 21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» у разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв'язку з виходом на пенсію посадовим особам місцевого самоврядування виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 місячних посадових окладів за наявності не менше 10 років стажу на посадах в органах місцевого самоврядування чи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців. Про виплату зазначеної грошової допомоги робиться відповідний запис у трудову книжку. При поверненні особи на службу в органи місцевого самоврядування зазначена одноразова грошова допомога нею не повертається. Однак, при звільнені зі служби в органах місцевого самоврядування ця грошова допомога вдруге не виплачується.

 

            Який день вважається днем звільнення, якщо граничний вік перебування на державній службі настає у вихідний день?  

           Статтею 23 Закону України «Про державну службу» встановлено, що граничний вік перебування на державній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Згідно зі статтею 30 вказаного Закону досягнення державним службовцем граничного віку проходження державної служби є підставою припинення державної служби. Відповідно до статті 241-1 Кодексу законів про працю України коли строки визначаються днями, то їх обчислюють з дня, наступного після того дня, з якого починається строк. Якщо останній день строку припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку вважається найближчий робочий день. З урахуванням наведеного, наприклад, якщо граничний вік перебування на державній службі настав 30.08.08, тобто останній день строку припав на вихідний день, то днем закінчення строку (днем досягнення граничного віку перебування на державній службі та відповідного звільнення) вважається найближчий робочий день, яким є 1 вересня 2008 року.  


           Чи може бути зарахований до стажу служби в органах місцевого самоврядування період роботи з 29.04.86 по 02.02.90 на посаді методиста з охорони дитинства методичного кабінету відділу освіти?  

           Статтею 22 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» передбачається, що до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби. Стаж державної служби обчислюється відповідно до Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатку до нього. Відповідно до пункту 2 вказаного Порядку до стажу державної служби зараховується робота на посадах керівних працівників і спеціалістів державних органів колишніх УРСР та інших республік, а також колишнього СРСР, зокрема, у виконавчих комітетах місцевих Рад депутатів трудящих, Рад народних депутатів, їх управліннях, самостійних відділах, інших структурних підрозділах. Згідно із Загальносоюзним класифікатором професій робітників, посад службовців та тарифних розрядів, затвердженим постановою Держстандарту СРСР від 27.08.86 N 016, посада методиста належала до посад спеціалістів. Відповідно до Положення про районний (міський) методичний кабінет, затвердженого наказом Міністра освіти України від 18.03.97 N 72, методичний кабінет здійснює навчально-методичне забезпечення дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти дітей, підлітків і молоді району (міста), організацію вдосконалення відповідної фахової освіти і кваліфікації педагогічних, керівних працівників навчально-виховних закладів району (міста). Засновником районного (міського) методичного кабінету дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти є місцеві органи виконавчої влади. Засновник або відділ (управління) освіти районної (міської) держадміністрації здійснює фінансування методичного кабінету, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, обладнання, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування. Як вбачається, методичний кабінет є самостійною юридичною особою, яка здійснює свою діяльність під керівництвом відділу (управління) освіти, а не структурним підрозділом відповідного органу місцевого самоврядування чи державного органу, як цього вимагає вказаний Порядок. З урахуванням наведеного, період роботи з 29.04.86 по 02.02.90 на посаді методиста з охорони дитинства методичного кабінету відділу освіти не може бути зарахований до стажу державної служби.


         Як можна прирівняти ранги посадових осіб органів місцевого самоврядування та спеціальні звання посадових осіб органів державної податкової служби?          Віднесення посад посадових осіб органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад здійснюється відповідно до статті 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування. Посади працівників органів державної податкової служби цією статтею не передбачені. Посадовим особам органів державної податкової служби присвоюються спеціальні звання згідно зі статтею 15 Закону України "Про державну податкову службу в Україні", а не ранги посадових осіб місцевого самоврядування чи ранги державних службовців. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.09.97 N 503-р "Про віднесення посад працівників місцевих державних податкових адміністрацій до відповідних категорій посад державних службовців" віднесено посади працівників державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі і державних податкових інспекцій у районах, містах, районах у містах, які не мають спеціальних звань, до відповідних категорій посад державних службовців. Таким чином, посадові особи органів державної податкової служби, які мають спеціальні звання, не віднесені до відповідних категорій посад органів місцевого самоврядування. Водночас, посадові особи органів державної податкової служби, які мають спеціальні звання, також не віднесені до відповідних категорій посад державних службовців. Крім того, чинним законодавством не передбачене прирівнення спеціальних звань посадових осіб органів державної податкової служби до відповідних рангів державних службовців або посадових осіб місцевого самоврядування. Враховуючи викладене, якщо особа вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування, вона згідно із Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» повинна прийняти Присягу посадової особи та їй у межах категорії, до якої належить її посада, мають присвоїти ранг посадової особи місцевого самоврядування. Порядок присвоєння рангів визначений Положенням про ранги державних службовців, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19.06.96 N 658.  

        Чи може бути зарахуваний до стажу державної служби період роботи у районній виборчій комісії?  

        Обчислення стажу державної служби здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу", Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283. Вказаний Порядок не передбачає можливості зарахування до стажу державної служби періодів роботи у виборчих комісіях, що утворюються для підготовки та проведення виборів згідно з виборчим законодавством України. Разом з тим, відповідно до пункту 7 статті 6 Закону України "Про Центральну виборчу комісію" державними службовцями є лише члени Центральної виборчої комісії. Враховуючи викладене, період роботи у районній виборчій комісії не може бути зарахований до стажу державної служби.


         Як необхідно тлумачити поняття "просування по службі" та "безперервна робота"?   

           Під терміном "просування по службі" треба розуміти безпосередній перехід з посади службовця на посаду державного службовця, передбачену статтею 25 Закону України «Про державну службу», в період роботи в державних органах, які передбачені пунктом 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, та додатка до нього. Під терміном "безперервна робота" слід розуміти, що службовець у період просування по службі не переходив до інших органів, які не передбачені пунктом 2 вказаного Порядку та додатка до нього.


         Чи є правомірним, звільнення державного службовця за неподання декларації про доходи, зобов'язання фінансового характеру та майновий стан, який перебуває у відпустці без збереження заробітної плати?  

         Відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 11.08.05 ї 641 "Про застосування статті 13 Закону України "Про державну службу", державні службовці подають декларації про доходи за місцем служби щорічно до 15 квітня за попередній звітній рік. Оскільки державний службовець, який відповідно до статті 25 Закону України "Про відпуски" знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати перебуває в трудових відносинах з державним органом і є штатним працівником, він також зобов'язаний подавати зазначену декларацію. Згідно зі статтею 30 Закону України "Про державну службу" неподання або подання державним службовцем неповних чи неправдивих відомостей щодо його доходів, зобов'язань фінансового характеру та майновий стан є підставою для припинення державної служби.


       Чи зараховується до стажу служби в органах місцевого самоврядування період роботи з 1998 по 2008 роки на посаді головного бухгалтера міської ради?   

       Відповідно до статті 22 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" до стажу служби в органах місцевого самоврядування зараховується період роботи на посадах, на які поширюється дія цього Закону, а також на посадах і в органах, час роботи в яких зараховується до стажу державної служби. Згідно із статтями 2, 3 вказаного Закону посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно - дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Дія цього Закону не поширюється на технічних працівників та обслуговуючий персонал органів місцевого самоврядування. Посадами в органах місцевого самоврядування є: виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою; посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. Згідно з пунктом 2 Порядку обчислення стажу державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.94 N 283, до стажу державної служби зараховується робота (служба) на посадах в органах місцевого самоврядування, передбачених у статті 14 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", а також на інших посадах, не зазначених у цій статті, віднесених Кабінетом Міністрів України до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.06.08 N 794-р «Про віднесення посад органів місцевого самоврядування до відповідних категорій посад» посада головного бухгалтера виконавчого органу сільської, селищної, міської (міста районного значення) ради віднесена до сьомої категорії посад. Враховуючи викладене, період роботи на посаді головного бухгалтера міської ради зараховується до стажу державної служби.


       Чи є можливість продовження випробувального терміну при прийняті на державну службу?  

       Відповідно до статті 18 Закону України "Про державну службу" при прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців. Статтею 26 Кодексу законів про працю України передбачено, що при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яка йому доручається. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. Згідно зі статтею 27 вказаного Кодексу строк випробування при прийнятті на роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним виборним органом первинної профспілкової організації, - шести місяців. Строк випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного місяця. Якщо працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю або з інших поважних причин, строк випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній. Таким чином, згідно із чинним законодавством при прийнятті на державну службу може встановлюватися випробування терміном до шести місяців. При цьому, законодавством не передбачена можливість для продовження визначеного у наказі (розпорядженні) терміну випробування, разом з тим у керівника державного органу є право на зменшення вказаного строку.


      Чи може бути призначено на посаду державного службовця особу, яка за результатами іспиту отримала менший бал ніж інші учасники, а за результатами співбесіди конкурсна комісія визнала цю особу переможцем конкурсу?  

       Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 ї 169, конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців. Пунктом 4.5 Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого наказом Головного управління державної служби України, Української Академії державного управління при Президентові України від 10.05.02 ї 30/84, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.05.02 за ї 446/6734, передбачається, що кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит. Згідно з пунктом 29 зазначеного Порядку рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. Отже, особа, яка за результатами іспиту отримала менший бал та за результатами співбесіди показала ґрунтовні знання, може бути визнана переможцем конкурсу. Пунктом 32 вказаного Порядку передбачено, що протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією керівник державного органу на підставі пропозиції конкурсної комісії приймає рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву.


        За наполяганням особи, документи якої не відповідали вимогам конкурсу, її було допущено до участі в конкурсі. У якому вигляді має бути це наполягання (усним, письмовим)? Під час іспиту і співбесіди вона показала найкращий результат. Чи може ця особа бути визнаною переможцем конкурсу і призначеною на посаду державного службовця?  

          Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.02 ї 169, особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням. Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. Всі заяви подаються у письмовій формі, оскільки згідно пункту 18 зазначеного Порядку подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад державних службовців. Враховуючи викладене, особа, документи якої не відповідають вимогам щодо прийняття на державну службу, передбаченим для кандидатів на посаду державного службовця за її наполяганням та рішенням комісії може бути допущена до участі у конкурсі. У разі допущення її до участі у конкурсі вона має такі ж права як і інші учасники конкурсу. Пунктом 32 вказаного Порядку передбачено, що протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією керівник державного органу на підставі пропозиції конкурсної комісії приймає рішення про призначення на посаду державного службовця та зарахування до кадрового резерву.


         Чи враховується притягнення до дисциплінарної відповідальності при видачі грошової винагороди за сумлінну безперервну працю в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування?  

         Відповідно до пункту 1 Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну безперервну працю в органах державної влади, зразкове виконання трудових обов'язків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.03 N 212 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.03 N 1563), зазначена грошова винагорода видається особам, які пропрацювали безперервно на посадах державних службовців в одному або кількох органах державної влади не менше 10 років після проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них завдань та обов'язків. Грошова винагорода видається один раз на п'ять років за умови зразкового виконання посадових обов'язків та відсутності порушень трудової дисципліни з урахуванням щорічної оцінки виконання державним службовцем покладених на нього завдань та обов'язків (далі - щорічна оцінка). Винагорода видається, якщо за результатами проведення щорічної оцінки рівень виконання державним службовцем обов'язків та завдань оцінений як "добрий" і "високий", при цьому враховуються результати щорічних оцінок за п'ять років. У разі відсутності щорічних оцінок за п'ять років, що передують видачі грошової винагороди, враховується наявність адміністративних, дисциплінарних та інших порушень за зазначений період. Згідно листа Міністерства праці та соціальної політики України від 14.09.07 N 6831/0/14-07/13 "Щодо виплати грошової винагороди за сумлінну безперервну працю державним службовцям" якщо державному службовцеві було оголошено догану за порушення трудової дисципліни або з інших підстав, грошова винагорода йому не виплачується. Відлік часу для обчислення п'ятирічного терміну починається після зняття догани. Такий самий підхід застосовується і при одержанні державним службовцем щорічної оцінки "задовільна". У випадку, коли протягом року було допущено адміністративне порушення або оголошена та знята догана, але щорічна оцінка за результатами роботи в цьому році "добра" або "висока", то грошова винагорода видається з урахуванням щорічної оцінки. Відповідно до пункту 5 зазначеного Порядку грошова винагорода керівним працівникам і спеціалістам видається на підставі рішення керівника відповідного органу державної влади.  

 

Доповнення до рішення 23 сесії Мелітопольської міської ради...
13 січня 2009 року на нашому сайті у розділі «Регуляторна політика» буде опублікований аналіз регуляторного впливу та проект рішення Мелітопольської міської ради «Про внесення доповнення до підпункту 1.1. пункту 1 додатка до рішення 23 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області 5 скликання від 27.12.2007 № 1/26 «Про встановлення розмірів орендної плати за використання земель м. Мелітополя та скасування рішення 5 сесії Мелітопольської міської ради XXIV скликання від 14.08.2002 №1/41 «Про встановлення розміру орендної плати за землю».


Продолжение материала
Роз'яснення щодо практичного застосування пункту 2 статті 30 Закону України "Про державну службу"

          Головне управління державної служби України надає роз'яснення щодо практичного застосування пункту 2 статті 30 Закону України «Про державну службу».        

      

Продолжение материала
Роз'яснення щодо застосування окремих статей Закону України "Про відпустки"

Роз'яснення Міністерства праці та соціальної політики України щодо застосування окремих статей Закону України "Про відпустки"

Продолжение материала
Роз'яснення щодо застосування статті 19 Закону України «Про відпустки»

Міністерство праці та соціальної політики України надає роз'яснення щодо застосування статті 19 Закону України "Про відпустки" (додаткові відпустки працівникам, які мають дітей)

 

Продолжение материала
Особливості звільнення зі служби в органах місцевого смоврядування

Управління державної служби Головного управління державної служби України в Запорізькій області надає роз'яснення щодо звільнення з посади державного службовця та посадової особи місцевого самоврядування у зв'язку із закінченням терміну перебування на службі

Продолжение материала
Роз'яснення щодо зарахування до стажу державної служби окремих періодів роботи

        Управління державної служби Головного управління державної служби України в Запорізькій області надає наступні роз'яснення щодо зарахування до стажу державної служби окремих періодів роботи

Продолжение материала
<< В начало < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Следующая > В конец >>

Всего 71 - 80 из 81

                                                   Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

Мелітопольська міська рада © 2005-2021