����������

ֳ
ֳ��������� ������ ��������:
15-80
+380 (096) 447-22-00
+380 (619) 44-80-15
     RSS 2.0 C����� �����

������������� ����� ����
������:

72312, ��������� ���.
�. ���������, ���. �.������������, 5

�������: +38 (0619) 44-01-62
����: +38 (0619) 42-00-66
E-mail: ���� ����� e-mail ������� �� ����-�����. ����� ������� ���, � ��� ������ ���� ������� Java-Script

���������� ������
������������� ����� ����
������: 72312, ��������� ���.
�. ���������, ���. �.������������, 5
�������: +38 (0619) 42-13-58
����: +38 (06192) 6-34-70
E-mail: ���� ����� e-mail ������� �� ����-�����. ����� ������� ���, � ��� ������ ���� ������� Java-Script
���� ���������� �������

��������� ���� ��� ���������� �������� ��� ������� ������ ���������� ������� � ������ ��������� ����������� �������� �������� ��� ���������� ������ (��� – �����) �� ��������� �����������: «��� � 47 «������», ���. ��������������, 141, �. ��������� - ���������� ������ ������ � ����������, ����� ���� �� ���������������, ��������� ������, ������������ �������������� ��������� ������ �� ������������»; «��� �-��� ������� � 7, ���. ��������������, 400-� �.���������-���������� ������ ������ � ����������, ����� ���� �� ���������������, ��������� ������, ������������ �������������� ��������� ������»; «ó����� � 9, ���. �������, 9-� �.��������� - ���������� ������ ������ � ����������, ����� ���� �� ���������������, ��������� ������, ������������ �������������� ��������� ������».

 � ��������� ���������� ��������� ������ � ���������� ������� ��� ���������� � ������ ����� ����� ������������ �� ����: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/international-cooperation/nadzvichayna-kreditna-programa-dlya-vidnovlennya-ukrayini/onovlena-protsedura-zakupivel-tehnichnogo-naglyadu-dlya-subproektiv-v-ramkah-nkpvu/


�������� �������� ���������� ���� ������� ������ � ���������� �������
������ ��� ������� ������ � ���������� �������
<< � ������ < ���������� 1 2 3 4 5 ��������� > � ����� >>

����� 10 - 12 �� 13

                                                   ���� ������� ��������� �� ����糺� Creative Commons Attribution 4.0 International license, ���� �� ��������� ����.

������������� ����� ���� © 2005-2021