Інформація
я маю право

Цілодобовий прийом звернень
Цілодобовий прийом звернень:
15-80
+380 (096) 447-22-00
+380 (619) 44-80-15
Стрічка наших новини на вашому сайтіRSS 2.0 Cтрічка новин

Мелітопольська міська рада
Адреса:

72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5

Телефон: +38 (0619) 44-01-62
Факс: +38 (0619) 42-00-66
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Виконавчий комітет
Мелітопольської міської ради
Адреса: 72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5
Телефон: +38 (0619) 42-13-58
Факс: +38 (06192) 6-34-70
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Нормативні акти

Міжнародне екологічне право

Конвенція про захист Чорного моря від забруднення


Конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Берн, 19 вересня 1979 року)

Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин

Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини

Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року (укр/рос)

Рамкова конвенція про охорону та сталий розвиток Карпат

Кіотський протокол до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (укр/рос)

Рамкова конвенція Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про боротьбу з опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або опустелювання, особливо в Африці

Конвенція про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення (укр/рос)

Всеєвропейська стратегія збереження біологічного та ландшафтного різноманіття Софія, 23 - 25 жовтня 1995 р.

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція)

Конвенція про транскордонне забруднення повітря на великих відстанях (Женева, 13 листопада 1979 року)

Віденська конвенція про охорону озонового шару (укр/рос)

Монреальський протокол про речовини, що руйнують озоновий шар

Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
Хельсинки, 17 марта 1992 года

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (укр/рос) (Вашингтонська конвенція)

Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року (укр/рос)

Конвенція про ядерну безпеку ( укр/рос)

Конвенція про водно-болотні угіддя, що мають міжнародне значення, головним чином як середовище існування водоплавних птахів

Українські нормативно-правові акти

Конституція України

 

Закони України


 Закон України "Про оцінку впливу на довкілля"

Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»
Закон України «Про охорону атмосферного повітря»
Закон України «Про відходи»
Закон України «Про металобрухт»
Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність»
Закон України «Про охорону земель»
Закон України «Про державний контроль за використанням та охороною земель»
Закон України «Про страхування»
Закон України «Про тваринний світ»
Закон України «Про мисливське господарство та полювання»
Закон України «Про Червону книгу України»
Закон України «Про захист тварин від жорстокого поводження»
Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»
Закон України «Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки»
Закон України «Про екологічну мережу України»
Закон України «Про доступ до публічної інформації»
Закон України «Про звернення громадян»
Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»
Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»
Закон України «Про землеустрій»
Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів»
Закон України «Про пестициди і агрохімікати»
Закон України «Про оренду землі»

 

Кодекси України

 

Водний кодекс України

Земельний кодекс України
Кодекс України про надра
Лісовий кодекс України
Кодекс України про адміністративні правопорушення


Постанови Верховної Ради України


Постанова Верховної Ради України «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки»
Постанова Верховної Ради України «Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні»


Постанови Кабінету Міністрів України

 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»

Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду»
Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок ведення реєстру місць видалення відходів»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про впровадження системи збирання, заготівлі та утилізації відходів як вторинної сировини»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів»
Постанова Кабінету Міністрів України «Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил поліпшення якісного складу лісів»
Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок спеціального використання лісових ресурсів»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на використання лісових ресурсів»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Санітарних правил в лісах України»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил відтворення лісів»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку видачі дозволу на проведення заходів із залученням тварин»
Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок видачі дозволів на імпорт та експорт зразків видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення»                    
Постанова Кабінету Міністрів України «Порядок видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Тимчасового порядку ведення рибного господарства і здійснення рибальства»  
Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення перевірки екологічних показників нафтопродуктів, які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів»

 
Нормативно-правові акти


Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження уніфікованих форм актів перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства, що містять перелік питань для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Порядку організації та проведення перевірок суб'єктів господарювання щодо дотримання вимог природоохоронного законодавства»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Інструкція щодо складання реєстрових карт об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Інструкція щодо заповнення типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари»»  
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Правила технічної експлуатації установок очистки газу»
Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Державні санітарні правила та норми 2. Комунальна гігієна. 2.7. Грунт, очистка населених місць, побутові та промислові відходи, санітарна охорона ґрунту. «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення»


ДСанПіН 2.2.7.029-99


Наказ Державного комітету лісового господарства України «Правила пожежної безпеки в лісах України»
Наказ Державного комітету лісового господарства України «Правила рубок головного користування»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Порядок утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах»
Наказ Держкомлісгоспу «Порядок визначення територій для охорони та відтворення мисливських тварин (відтворювальних ділянок)»  
Наказ Мінагрополітики України «Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин»                    
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Інструкція про зміст та складання документації державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду України»  
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Інструкція про застосування порядку установлення лімітів на використання природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду  загальнодержавного значення»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Положення про єдині державні знаки та аншлаги на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України»  
Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України «Інструкція з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України»
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України «Правила утримання зелених насаджень у населених пунктах України»
Наказ Державного комітету рибного господарства України  «Правила промислового рибальства в рибогосподарських водних об’єктах України»
Наказ Державного комітету рибного господарства України  «Інструкція про порядок здійснення штучного розведення, вирощування риби, інших водних живих ресурсів та їх використання в спеціальних товарних рибних господарствах»  
Наказ Міністерства аграрної політики України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Інструкція про порядок спеціального використання риби та інших водних живих ресурсів»


Такси та методики нарахування збитків


Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України «Про затвердженняМетодики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України «Про затвердження Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики визначення розміру шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу»
Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України «Про затвердження Методики визначення розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок самовільного користування надрами»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів водних біоресурсів»
Наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державного комітету лісового господарства України «Про затвердження Такс для обчислення розміру відшкодування збитків, завданих унаслідок порушення законодавства в галузі мисливського господарства та полювання (крім видів, занесених до Червоної книги України
Постанова Кабінету Міністрів України «Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Санітарних правил в лісах України»

                                                   Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

Мелітопольська міська рада © 2005-2021