Інформація
я маю право

Цілодобовий прийом звернень
Цілодобовий прийом звернень:
15-80
+380 (096) 447-22-00
+380 (619) 44-80-15
Стрічка наших новини на вашому сайтіRSS 2.0 Cтрічка новин

Мелітопольська міська рада
Адреса:

72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5

Телефон: +38 (0619) 44-01-62
Факс: +38 (0619) 42-00-66
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Виконавчий комітет
Мелітопольської міської ради
Адреса: 72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5
Телефон: +38 (0619) 42-13-58
Факс: +38 (06192) 6-34-70
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Заява про визначення обсягу СЕО

 

На виконання статей 10, 12 Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", з метою одержання та врахування зауважень та пропозицій громадськості, виконавчий комітет Мелітопольської міської ради Запорізької області оприлюднює заяву про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку міста Мелітополя на період до 2030 року:


 

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку міста Мелітополя на період до 2030 року

1) Замовник:

Мелітопольська міська рада

2) Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Вид документа державного планування – стратегія розвитку міста. 

Мета Стратегії розвитку міста полягає у вирішенні спільних проблем і реалізації спільних завдань щодо ефективного розвитку продуктивних сил громади, раціонального використання ресурсного потенціалу, створення комфортних умов життя населення, забезпечення екологічної безпеки та вдосконалення територіальної організації суспільства.

В Стратегії визначені місія, стратегічне бачення, сценарії та напрями розвитку громади.

Відповідно до стратегічного бачення Мелітополь – це відкрите місто для підприємницької успішності, інноваційний сервісний та логістичний центр Північного Приазов’я, готовий до міжнародної співпраці. Територія для розвитку точного експортно орієнтованого машинобудування. Інноваційний центр переробної та харчової промисловості, заснованих на новітніх технологіях, забезпечених високопрофесійними кадрами. Модерновий та привабливий здоров’я зберігаючий, інклюзивний міський простір, що створює можливості для успішного розвитку особистості: освіти, спорту, міжкультурного діалогу. «Зелена перлина» українських степів, місто креативних індустрій та туризму, комфортне для людей різних культур.

Бажана «траєкторія» розвитку, що має привести громаду до реалізації стратегічного бачення, забезпечуватиметься рухом за такими стратегічними напрямами розвитку:

А. Місто розвиненого бізнесу зі сприятливими умовами для інвестування

В. Місто ресурсоефективної та екобезпечної інфраструктури

С. Місто ефективного врядування та сучасних публічних послуг

Стратегія розвитку міста пов’язана зі Стратегією розвитку Запорізької області до 2020 року.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Методологія розроблення Стратегії розвитку міста передбачає розроблення Плану реалізації Стратегії. Для кожного з визначених напрямів розвитку розробляються стратегічні (загальні) цілі, на основі яких визначаються цілі нижчого порядку – оперативні цілі. За кожною оперативною ціллю розробляється низка проектів. Серед цих проектів можуть бути проекти, які відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», підлягатимуть оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності. Для таких проектів має бути здійснена процедура оцінки впливу на довкілля.

4) Ймовірні наслідки:

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації Стратегії. Зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких складових довкілля:

- атмосферне повітря;

- водні ресурси;

- відходи;

- земельні ресурси;

- біорізноманіття та рекреаційні зони;

- а також наслідки для здоров’я населення.

Оскільки Стратегія містить стратегічний напрям «В. Місто ресурсоефективної та екобезпечної інфраструктури» можуть мати місце позитивні наслідки для довкілля.

б) для територій з природоохоронним статусом:

На території м. Мелітополь розташовано 8 територій та об’єктів природно-заповідного фонду, з них 1 – загальнодержавного значення, 7 – місцевого значення. Під час здійснення СЕО слід оцінити ймовірні наслідки для цих територій

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено:

Аналітичне дослідження основних соціально-економічних і демографічних тенденцій у ретроспективі останніх років, та, відповідно, моделювання «соціально-економічного ландшафту» (взаємонакладання стійких у часі чинників впливу) міста дали можливість сформувати такі сценарії розвитку міста:

інерційний (песимістичний) сценарій розвитку «Хай все лишиться, як було!»;

сценарій інтенсивного розвитку: «Нові реформи – нові можливості!»;

сценарій раціонального розвитку: «До великої мети малими кроками!».

Оскільки останній сценарій є найбільш ймовірним, він став базою для формулювання стратегічного бачення та місії міста на стратегічну перспективу. Тому, в разі потреби, виправдані альтернативи мають бути розглянуті в межах цього сценарію.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки:

Під час проведення стратегічної екологічної оцінки будуть застосовані такі аналітичні методи:

- колективні експертні оцінки;

- контрольні списки;

- аналіз тенденцій;

- SWOT-аналіз;

- цільовий аналіз.

Також будуть використані такі методи участі громадськості, як інформування, консультування, опитування, коментування, обговорення, участь у засіданнях Робочої групи з СЕО.   

7) Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглянути заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для довкілля, визначені законодавством. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог:

а) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій;

б) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища;

в) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів;

г) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення;

д) збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, а також інших територій, що підлягають особливій охороні;

е) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб;

є) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час провадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами.

Заходи, спрямовані на запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків для здоров'я населення, визначатимуться відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» (розділ ІІІ).

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку:

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) методологія проведення СЕО;

2) зміст та основні цілі Стратегії розвитку міста;

3) основні екологічні проблеми міста;

4) SWOT-аналіз екологічної ситуації в місті;

5) аналіз трендів стану довкілля в місті;

6) аналіз відповідності цілей Стратегії регіональним екологічним цілям;

7) можливі чинники змін антропогенного та природного характеру;

8) ймовірні наслідки для довкілля;

9) рекомендації СЕО;

10) організація моніторингу фактичного впливу Стратегії на довкілля;

10) висновки;

11) список учасників робочої групи з СЕО.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку міста Мелітополя на період до 2030 року подаються до відділу з благоустрою та екології виконавчого комітету Мелітопольської міської ради.

Відповідальна особа: начальник відділу Громико Олексій Сергійович (контактні дані: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script ; 49-03-11)

Строк подання зауважень і пропозицій становить 15 днів, тобто до 20 червня 2019 року.

 

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту Стратегії розвитку міста Мелітополя на період до 2030 року

< Пред.

                                                   Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

Мелітопольська міська рада © 2005-2021