Інформація
я маю право

Цілодобовий прийом звернень
Цілодобовий прийом звернень:
15-80
+380 (096) 447-22-00
+380 (619) 44-80-15
Стрічка наших новини на вашому сайтіRSS 2.0 Cтрічка новин

Мелітопольська міська рада
Адреса:

72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5

Телефон: +38 (0619) 44-01-62
Факс: +38 (0619) 42-00-66
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script

Виконавчий комітет
Мелітопольської міської ради
Адреса: 72312, Запорізька обл.
м. Мелітополь, вул. М.Грушевського, 5
Телефон: +38 (0619) 42-13-58
Факс: +38 (06192) 6-34-70
E-mail: Этот адрес e-mail защищен от спам-ботов. Чтобы увидеть его, у Вас должен быть включен Java-Script
Порядок розміщення тимчасових споруд некомерційного призначення — металевих гаражів у м. Мелітополі

Порядок розміщення тимчасових споруд

некомерційного призначення — металевих гаражів

у місті Мелітополі

 

I. Загальні положення

 

1. Цей Порядок визначає механізм розміщення тимчасових споруд некомерційного призначення — металевих гаражів (далі — ТС)  на території міста Мелітополя.

2. Суб'єктами правовідносин, що виникають згідно з Порядком, є фізичні особи з одного боку, та Мелітопольська міська рада Запорізької області з другого боку.

3. Правовідносини, що виникають згідно з Порядком, будуються на договірній основі в межах чинного законодавства.

4. Терміни у цьому Порядку застосовуються у такому значенні:

аварійний стан — стан тимчасової споруди або її елементів, при якому його подальша експлуатація повинна бути негайно припинена для безпеки життя та здоров'я людини;

ветхий стан — стан тимчасової споруди або її елементів, що руйнується від часу, тривалого використання, існування тощо;

договір – угода, укладена між Замовником та Мелітопольською міською радою Запорізької області про тимчасове порушення об'єкта благоустрою під розміщення металевого гаража. Типова форма Договору про тимчасове порушення об'єкта благоустрою під розміщення металевого гаража (далі —  Договір) затверджується рішенням виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області;

замовник фізична особа, яка розмістила або має намір розмістити ТС на об'єкті благоустрою;

комісія — спеціально створена міська технічна комісія з розгляду питань щодо розміщення тимчасових споруд некомерційного призначення — металевих гаражів у м. Мелітополі;

об'єкт благоустрою — територія (земельна ділянка), надана Замовнику  під розміщення ТС;

тимчасова споруда некомерційного призначення - металевий гараж (ТС) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту та по зовнішньому контуру має площу до 30 кв.м.

5. Порядок розроблено на підставі законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про благоустрій населених пунктів» та Правил благоустрою території м. Мелітополя, затверджених рішенням 36 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання  від  29.03.2013 № 11.

 

II. Порядок укладання договору про тимчасове порушення об'єкта благоустрою під розміщення ТС та його дострокове припинення

 

1. Для укладання Договору  Замовник звертається через Центр надання адміністративних послуг м. Мелітополя (далі - ЦНАП) з відповідною заявою.

2. До заяви додаються такі документи:

фотокартка або графічний макет ТС (з прив’язкою до місцевості);

місце розміщення ТС з географічними координатами;

гарантійний лист (додаток 3 до рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області від 10.06.2021  № 131/1 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасових споруд некомерційного призначення — металевих гаражів у місті Мелітополі»);

копія договору сервітутного користування земельною ділянкою під металевим гаражем (у разі наявності);

заява на розірвання договору сервітутного користування земельною ділянкою та акт приймання-передачі земельної ділянки за договором сервітутного користування земельною ділянкою під металевим гаражем (у разі його наявності);

копія документа, що посвідчує особу Замовника;

у разі подання заяви уповноваженою особою крім документа, що посвідчує особу, пред’являє документ, що підтверджує повноваження та копію цього документа;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (або відмітка про право використовувати номер і серію паспорта замість РНОКПП через релігійні переконання);

копія документа, що посвідчує право на отримання пільг (відповідно до положень п. 5.1 цього Порядку).

копія документа про право власності на транспортний засіб (для осіб, які мають право на отримання пільг відповідно до п. 5.1 цього Порядку).

3. Відділ з благоустрою та екології виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі – Уповноважений орган) є відповідальним за забезпечення функціонування порядку з розміщення ТС та організаційний супровід діяльності комісії.

4. Уповноважений орган у межах компетенції здійснює наступні організаційні заходи:

перевіряє відсутність заборгованості та/або невиконаних зобов'язань у Замовника за раніше укладеним Договором;

проводить попереднє обстеження місця розміщення ТС.

5. Надані Замовником документи виносяться на розгляд комісії.

6. Результати розгляду заяви щодо укладання Договору надаються Замовнику особисто в ЦНАП.

7. Для переукладання Договору на наступний період Замовник повинен своєчасно письмово звернутись до Мелітопольської міської ради Запорізької області через ЦНАП. Своєчасним зверненням вважається не пізніше ніж за 30 днів до дати закінчення терміну дії Договору.

8. У разі зміни власника ТС Замовник зобов'язаний не пізніше трьох робочих днів з дня настання цієї зміни письмово звернутися до Мелітопольської міської ради Запорізької області для дострокового розірвання Договору.

9. Договір може бути припинено достроково за ініціативи Мелітопольської міської ради Запорізької області в наступних випадках:

- переходу металевого гаража, розміщеного на об'єкті благоустрою, в аварійний або ветхий стан;

- зміни містобудівної ситуації, проведення аварійних робіт, реконструкції, ремонту, будівництва тощо у зоні об'єкта благоустрою, з поверненням Замовнику оплати за невикористаний період (у разі наявності);

- отримання листа (припису, вимоги, рішення суду тощо) від відповідних компетентних органів чи організацій про необхідність звільнення мереж електро-, газо-, водо-, теплопостачання від встановленого металевого гаража, з поверненням Замовнику оплати за невикористаний період (у разі наявності);

- порушення Замовником умов цього Договору. Оплата за невикористаний період та збитки Замовнику при цьому відшкодуванню не підлягають;

- з інших причин, які унеможливлюють виконання зобов'язань за цим Договором тощо.

10. Використання об'єкта благоустрою відповідно до цього Порядку є обмеженим у часі. Припинення дії Договору або його дострокове розірвання припиняє правомірність дій Замовника стосовно використання об'єкта благоустрою.

11. Після припинення дії Договору або його дострокового розірвання ТС протягом трьох робочих днів підлягає демонтажу, а об'єкт благоустрою - відновленню (зокрема, дорожнє та тротуарне покриття, зелені насадження тощо).

 

III. Здійснення контролю за розміщенням ТС

 

1. Уповноважений орган:

готує проєкт Договору;

перевіряє виконання зобов'язання Замовника щодо сплати за умовами Договору;

перевіряє на місці розташування ТС обсяги, строки, дислокацію та інші фактори тимчасового погіршення об'єкта благоустрою відповідно до вимог цього Порядку та Договору;

при виявленні порушень видає Замовнику, відповідно до чинного законодавства, приписи щодо усунення порушень, вживає заходів адміністративного впливу за фактами порушень Правил благоустрою території міста Мелітополя;

готує проєкт рішення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області про звільнення території міста від самовільно розміщеного майна у разі, якщо ТС не демонтована Замовником у строк, вказаний у пункті 11 розділу II цього Порядку.

 

IV. Плата за тимчасове порушення об'єкта благоустрою під розміщення ТС

 

1. Розмір плати є фіксованим та становить 5000 (П'ять тисяч) грн.

2. Кошти, які Замовники сплачують на підставі Договору, зараховуються до бюджету міста Мелітополя.

3. Особи, зазначені у пункті 1 розділу V цього Порядку, мають право на отримання пільг та сплачують 50% встановленої плати.

4. Пільга, зазначеним у пункті 1 розділу V цього  Порядку категоріям осіб, надається винятково при наявності документів, які підтверджують право власності на транспортний засіб.

 

V. Пільгові категорії осіб

 

1. До осіб, які мають право на отримання пільг відповідно до цього Порядку, відносяться:

громадяни, віднесені до категорій 1 і 2 постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

особи з числа учасників антитерористичної операції, учасників здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, яким надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових дій, та сім’ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

особи з інвалідністю І та II груп;

багатодітні сімї;

пенсіонери.

 

VI. Регламент роботи комісії

 

1. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про регулювання містобудівної діяльності»,  «Про благоустрій населених пунктів» та Правилами благоустрою території м. Мелітополя, затвердженими рішенням 36 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання  від  29.03.2013 № 11 (зі змінами).

2. Комісія проводить засідання з розгляду заяв щодо укладання Договору 2 рази на місяць або у разі потреби.

3. Склад комісії затверджується розпорядженням міського голови.

4. Комісія діє в складі голови, секретаря і не менш як семи членів комісії.

Засідання комісії є правомочним при наявності не менш як половини загального складу комісії.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні та оформлюються у формі протоколу.

5. Уповноважений орган вирішує організаційні питання проведення засідань комісії та веде діловодство.

6. Комісія має право не більше одного разу відкласти розгляд заяви щодо  укладання Договору для уточнення додаткових обставин.

7. За результатами розгляду поданих документів комісія приймає рішення про укладання Договору або про відмову в його укладанні.

8. Рішення комісії підписується всіма членами, присутніми на засіданні.

9. Рішення комісії про відмову в укладанні Договору надається Замовнику через ЦНАП особисто.

                10. Рішення комісії публікується на офіційному сайті Мелітопольської міської ради у 10-денний термін з дати прийняття відповідного рішення.

 

VII. Прикінцеві та перехідні положення

1. Документи, подані до прийняття цього Порядку та не розглянуті міською технічною комісією з розгляду питань розміщення тимчасових споруд некомерційного призначення у м. Мелітополі відповідно до рішення 57 сесії Мелітопольської міської ради Запорізької області VI скликання від 27.06.2014 № 12 «Про Порядок розміщення тимчасових споруд некомерційного призначення у місті Мелітополі», передаються до відділу з благоустрою та екології і розглядаються відповідно до цього Порядку.

                     __________________________________

 

 

След. >

                                                   Весь контент доступний за ліцензією Creative Commons Attribution 4.0 International license, якщо не зазначено інше.

Мелітопольська міська рада © 2005-2021